OM OSS

På Hannaskolan behandlas alla elever med respekt och de får lära sig att behandla andra människor med respekt. Varje människa är älskad precis som hon är och alla är lika mycket värda inför Gud. Vi arbetar aktivt med elevdemokrati och att motverka mobbing. Varje elev har rätt till en trygg skoltid och till vuxnas stöd i varje svår situation.

 

På vår skola blir eleverna  aldrig en i mängden, utan har alltid nära till kontakt med oss som arbetar på skolan. All personals strävan är att möta varje elev utifrån deras individuella förutsättningar. Vi erbjuder en miljö, där eleverna kan utveckla en grundtrygghet och stabilitet som individer utifrån en kristen människosyn.

 

Skolan är öppen för alla och bidrar till att eleven utvecklar sina kunskaper, sitt ansvarstagande, sin initiativförmåga, sin kreativitet och sin medmänsklighet. Vårt övergripande mål är att eleverna skall känna sig nöjda med sin skoltid och stå rustade att lyckas i framtiden, när de lämnat vår skola.

 

Vi ser ljust på framtiden och vi tror att Hannaskolan är ett alternativ för Dig!

Har du frågor - hör gärna av Dig!

VÅRA INRIKTNINGAR

IMG_5345
20180112_134953
20161019_102108
IMG_3122
IMG_20170927_115559
DSC00113
20171018_144003
IMG_5457
IMG_3204
v_vimmel_452_030
IMG_20170830_150730
IMG_3106
IMG_5265
v_vimmel_452_020
v_vimmel_452_005
IMG_3195
IMG_5443
DSC00266

COR

Läs mer om vår COR-pedagogik här

 

Musik

På Hannaskolan ser vi musik som något positivt vilket tar sig i uttryck att från åk 4 har eleverna på Hannaskolan möjlighet att välja mer musik. Under skolveckan finns möjlighet att få instrumentalundervisning av vår musiklärare Amelie. Hon undervisar i piano, gitarr, bas, trummor, ukulele och sång. Intresserade elever väljer önskat instrument inför kommande läsårsstart . Under läsåret finns också möjlighet för eleverna att spela upp och visa sitt kunnande bl.a. genom öppen scen, på konserter, gudstjänster och på musikalen som vi har på vårkanten.

Musikal kan eleverna välja som ämne på Elevens val. Eleverna sätter tillsammans med Amelie (musik) och Jenny (estetik) ihop en musikal med inslag av sång, musik och teater. Musikalen ger eleverna möjlighet att utvecklas i estetiska uttrycksformer men också att fördjupa sig arbetet med värdegrundsfrågor förmedlat genom sitt uppträdande.

 

 

På fritids ser man musikprofilen genom deras fritidskör. De har tex spelat in egen skiva med elever som kör och solister. Lyssna gärna på den skivan på tex Spotify m.m.

Kristen profil

På vår skola blir eleverna  aldrig en i mängden, utan har alltid nära till kontakt med oss som arbetar på skolan. All personals strävan är att möta varje elev utifrån deras individuella förutsättningar. Vi erbjuder en miljö, där eleverna kan utveckla en grundtrygghet och stabilitet som individer utifrån en kristen människosyn.Den kristna profilen på vår skola syns bland annat genom extra kristendom samt atmosfären på skolan.

 

 Vi följer nationell läroplan och skollag och arbetar utifrån en kreativ och verklighetsbasera pedagogik med kristen värdegrund. Även här ingår COR-pedagogiken

 
IMG_3193-2
v_vimmel_452_018
IMG_3195
v_vimmel_452_013
IMG_3122
v_vimmel_452_008
Hannaskolan Umea 8
IMG_3088-2
v_vimmel_452_020
IMG_3106
v_vimmel_452_026
IMG_3204
IMG_3193-2
v_vimmel_452_018
IMG_3195
v_vimmel_452_013
IMG_3122
v_vimmel_452_008
Hannaskolan Umea 8
IMG_3088-2
v_vimmel_452_020
IMG_3106
v_vimmel_452_026
IMG_3204
 

 

COR

PEDAGoGIK

RÖRELSE

RELATIONER

KREATIVITET

KUNSKAP

HANNASKOLANS ARBETE MED HÄLSOFRÄMJANDE SKOLUTVECKLING

Detta projekt genomförs tillsammans med forskarna M. Dr Anitha Risberg, LTU (ansvarig för forskningsprojektet och den pedagogiska metodutvecklingen för COR-pedagogik), Fil Dr Anna-Karin Lindqvist, LTUoch Fil Dr Margareta Larsson Högskolan i Skövde.

 
COR-PEDAGOGIKENS INNEBÖRD

COR-pedagogik är en pedagogisk modell för undervisning, utbildning och elevhälsans arbete. Pedagogiken som tagits fram bygger på forskning inom fysisk aktivitet, estetiska lärprocesser, anknytning, teoretisk kunskap som exempelvis språkliga lärprocesser. Elevhälsan utgör hjärtat då elevens lärande och hälsa står i centrum.

 

I hjärtat finns fyra hjärtrum; Rörelse, relationer, kreativitet och kunskap.

COR-pedagogiken avser genomsyra hela elevernas skoldag, detta innebär att eleverna exempelvis får ta del av en ökad mängd fysisk rörelse under skoldagarna. Den traditionella undervisningen kring kunskap & inlärning är kompletterad med att den varvas med fysiska rörelsepass, sk brainbreaks, men även estetiska lärprocesser. Varvningen mellan dessa 3 hjärtrum avser ge en ökad inlärning för eleverna.

 

Relation & kommunikation är centralt för samtlig undervisning och utbildning som sker vid Hannaskolan, eleverna ska ges möjlighet att utöva sitt inflytande, sin delaktighet samt utveckla sin kommunikativa förmåga för att förmedla kunskaper eller visa förmågor på ett brett och varierat sätt. Elevhälsans representanter arbetar på ett mera konkret sätt inom COR-pedagogik, representanterna arbetar direkt i elevgrupperna samt tillsammans med pedagogerna för att tidigt upptäcka alla behov av ledning & stimulans, extra anpassningar samt särskilt stöd. Även här kommer relationer & kommunikation in i verksamheten återkommande för att utveckla elevernas kommunikativa, sociala samt emotionella kompetens, deras studieteknik och egna ansvarstagande. Allt detta görs inom COR-pedagogiken för att ge eleverna en livslång lust att lära, en högre måluppfyllelse för eleverna samt att ge eleverna en större kunskap kring sina hälsa och faktorer som påverkar den.

 

Välkomna att kontakta oss om ni undrar något mera kring COR-pedagogik.

Du vet väl om att du är bra!

 

VÅR
VISION & HISTORIA

Mer info kommer snart....

 
KontaKt

Hannaskolan

Aktrisgränd 31

903 64 UMEÅ

Förskolan Löftet Umedalen

Aktrisgränd 11

903 64 UMEÅ

Förskolan Löftet Ersboda

Norra Slevgränd 123

906 27 UMEÅ

UKS Google Sites

arrow&v
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

Förskolan Löftet Umedalen
072 737 23 48

Förskolan Löftet Ersboda   
072 737 23 49

Expedition                           
072 737 23 50

Fritids                                 
072 737 23 51

Rektor Hannaskolan              
072 737 23 52
Rektor förskola              
072 737 23 53