|RÖRELSE |

RELATIONER |

KREATIVITET |

KUNSKAP |

Välkommen till Löftet

Välkommen till Förskolan Umedalen!

- förskolan nära familjen

 

Löftet är en förskola med kristen värdegrund, öppen för alla. Vi lyfter fram att olikheter mellan människor är en tillgång och att alla människor är lika mycket värda. Vi vill att Förskolan Löftet ska vara en trygg plats, där alla barn blir sedda och känner att de är en tillgång. Ett ledord för verksamheten är bibelns gyllene regel: "Allt vad du vill att andra ska göra för dig, det ska du också göra för dem." (Matteusevangeliet 7:12) Detta vill vi ska genomsyra hela verksamheten och bemötandet av barnen och deras familjer.

Förskolan ligger vackert belägen i stadsdelen Umedalen nära till natur och
inspirerande konstpark. Vi håller till i ett tvåvåningshus, med stora och ljusa lokaler.
Förskolan består av två avdelningar, Grinden och Stegen. Barnen är indelade efter
ålder, där 1-3 åringarna är uppe på Stegen och 3-5 åringarna är nere på Grinden.

 

Huvudman för förskolan Löftet Ersboda, Löftet Umedalen, Hannaskolan och fritidshemmet Solrosen är Umeå Kristna Skolförening, där för närvarande fyra församlingar ingår. Dessa är Church of Hope, Korskyrkan, Svedjeholmkyrkan i Örnsköldsvik och Pingstkyrkan. I styrelsen sitter representanter från varje församling.

 

Kontakta rektorn Ulrika på loftet@hannaskolan.se för mer information