top of page
Umedalen_Löftet_genomskinlig.png

|RÖRELSE |

RELATIONER |

KREATIVITET |

KUNSKAP |

Välkommen till Löftet

Välkommen till Förskolan Umedalen!
- förskolan nära familjen
 
Löftet är en förskola med kristen profil, öppen för alla. Vi lyfter fram att olikheter mellan
människor är en tillgång och att alla människor är lika mycket värda. Vi vill att Förskolan Löftet
ska vara en trygg plats, där alla barn blir sedda och känner att de är en tillgång.

Ett ledord för verksamheten är Bibelns gyllene regel: "Allt vad du vill att andra ska göra för dig, det ska du också göra för dem." Detta ledord vill vi ska genomsyra hela verksamheten och bemötandet av barnen och deras familjer. 

Förskolan ligger vackert belägen i stadsdelen Umedalen nära till natur och inspirerande  konstpark. Vi håller till i samma lokal som Hannaskolan, med stora och ljusa rum.
Förskolan består av tre avdelningar med plats för 40 barn, Fröet 1-2 år, Knoppen 2-5 år och
Blomman 4-5år.
 
Huvudman för förskolan Löftet Ersboda, Löftet Umedalen, Hannaskolan och fritidshemmet
Solrosen är Umeå Kristna Skolförening, där för närvarande fyra församlingar ingår. Dessa är
Church of Hope, Korskyrkan, Svedjeholmkyrkan i Örnsköldsvik och Pingstkyrkan. I styrelsen
sitter representanter från varje församling.
 
Kontakta rektor Ulrika på  rektor.forskola@hannaskolan.se  för mer information

Löftet Umeå
Hannaskolan Umeå

Löftet Umeå

bottom of page