top of page

|RÖRELSE |

RELATIONER |

KREATIVITET |

KUNSKAP |

Ersboda_Löftet_genomskinlig.png

Välkommen till Löftet

Välkommen till Förskolan Ersboda!

- förskolan nära familjen

 

Löftet är en förskola med kristen profil, öppen för alla. Vi lyfter fram att olikheter mellan människor är en tillgång och att alla människor är lika mycket värda. Vi vill att Förskolan Löftet ska vara en trygg plats, där alla barn blir sedda och känner att de är en tillgång. Ett ledord för verksamheten är Bibelns gyllene regel: "Allt vad du vill att andra ska göra för dig, det ska du också göra för dem." Detta ledord vill vi ska genomsyra hela verksamheten och bemötandet av barnen och deras familjer.

 

Förskolan Löftet-Ersboda är en liten förskola med plats för ca 30 barn i åldrarna 1-5 år som ligger på östra Ersboda. Förskolan har en fin utegård som ligger skyddat i ett bostads område. På förskolan arbetar medvetna och kompetenta pedagoger som tillsammans verkar för en utvecklande miljö och verksamhet, utifrån läroplanen för förskolan.

 

Huvudman för förskolan Löftet Ersboda, Löftet Umedalen, Hannaskolan och fritidshemmet Solrosen är Umeå Kristna Skolförening, där för närvarande fyra församlingar ingår. Dessa är Church of Hope, Korskyrkan, Svedjeholmkyrkan i Örnsköldsvik och Pingstkyrkan. I styrelsen sitter representanter från varje församling.

 

Kontakta rektor Ulrika på loftet.ersboda@hannaskolan.se för mer information

Löftet Umeå
Hannaskolan Umeå

Löftet Umeå

bottom of page